Szybka ścieżka – czas na rozwój

Autor zdjęcia: archer10 (Dennis) OFF

Polacy od dawna słyną na świecie ze swojej wiedzy i umiejętności wdrażania wielu innowacyjnych rozwiązań chociażby w dziedzinie techniki. Co jest bardzo dobrym sygnałem, że w ostatnich latach obserwuje się progresję poziomu innowacji w polskiej gospodarce. Biorąc jednak pod uwagę poziom, na którym są obecnie inne państwa europejskie, rozwój ten następuje zbyt powoli. Wynika to z wielu powodów. Więcej

Kredyt na innowacje technologiczne

Autor zdjęcia: SandiaLabs

Kredyt na innowacje technologiczne zastąpił obowiązujący w poprzedniej perspektywie budżetowej kredyt technologiczny. Nie zmienił się jednak fakt, że nadal stanowi on bardzo atrakcyjną formę pozyskiwania środków, dzięki której można zakupić i wdrożyć nowe technologie. Aby móc jednak skorzystać z tej formy wsparcia, spełniony musi być warunek mówiący o tym, że dzięki zastosowaniu tychże nowych technologii możliwe stanie się wytwarzanie nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów, procesów, albo, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – usług. Więcej

Szybka ścieżka – wspomaganie badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa

Autor zdjęcia: zsoolt

Szybka ścieżka stanowi kontynuację działania, które realizowane jest w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem działania określanego mianem szybka ścieżka jest podniesienie innowacyjności w sektorze polskich przedsiębiorstw. Zrealizowane ma być to dzięki wykorzystywaniu rezultatów segmentu prac B+R. Więcej

By ideę przeobrazić w czyny – droga do sukcesu w biznesie

Autor zdjęcia: EPP Group in the CoR

Czasem zdarza się tak, że mamy jakiś pomysł, lecz brakuje nam rozeznania w realiach biznesowych i przepisach prawa, by wcielić to w życie. Szukanie wskazówek w Internecie nierzadko może zawieźć nas na manowce lepiej, więc bazować na wiarygodnych i sprawdzonych informacjach, zwłaszcza, gdy na przykład zależy nam na tym, by pozyskać dotacje dla firm. Więcej

« Starsze wpisy