Kredyt na innowacje technologiczne

Autor zdjęcia: SandiaLabs

Kredyt na innowacje technologiczne zastąpił obowiązujący w poprzedniej perspektywie budżetowej kredyt technologiczny. Nie zmienił się jednak fakt, że nadal stanowi on bardzo atrakcyjną formę pozyskiwania środków, dzięki której można zakupić i wdrożyć nowe technologie. Aby móc jednak skorzystać z tej formy wsparcia, spełniony musi być warunek mówiący o tym, że dzięki zastosowaniu tychże nowych technologii możliwe stanie się wytwarzanie nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów, procesów, albo, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – usług. Więcej

Szybka ścieżka – wspomaganie badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa

Autor zdjęcia: zsoolt

Szybka ścieżka stanowi kontynuację działania, które realizowane jest w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem działania określanego mianem szybka ścieżka jest podniesienie innowacyjności w sektorze polskich przedsiębiorstw. Zrealizowane ma być to dzięki wykorzystywaniu rezultatów segmentu prac B+R. Więcej

By ideę przeobrazić w czyny – droga do sukcesu w biznesie

Autor zdjęcia: EPP Group in the CoR

Czasem zdarza się tak, że mamy jakiś pomysł, lecz brakuje nam rozeznania w realiach biznesowych i przepisach prawa, by wcielić to w życie. Szukanie wskazówek w Internecie nierzadko może zawieźć nas na manowce lepiej, więc bazować na wiarygodnych i sprawdzonych informacjach, zwłaszcza, gdy na przykład zależy nam na tym, by pozyskać dotacje dla firm. Więcej

Niska i wysoka emisja w odniesieniu do gospodarki niskoemisyjnej

Autor zdjęcia: ChrisGoldNY

Wysoka i niska emisja to terminy, określające źródła generujące zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego szkodliwymi dla środowiska naturalnego gazami i pyłami. Różnica pomiędzy jedną a drugą emisją, polega przede wszystkim na tym, że w przypadku wysokiej emisji źródłem pochodzenia zanieczyszczeń są duże zakłady przemysłowe, a niskiej – zwłaszcza: Więcej

Dotacje dla początkujących przedsiębiorców

Autor zdjęcia: counterculturecoffee

Każdy początkujący przedsiębiorca i osoba planująca założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o dotacje dla firm, które udzielane są z Urzędów Pracy (więcej: http://www.strategor.pl/). Ta forma wspierania przedsiębiorczości stanowi obecnie przyjętą formę walki z bezrobociem. Niewątpliwie, wielkim plusem tego rodzaju dotacji jest fakt, iż nie trzeba jej zwracać (po spełnieniu oczywiście określonych wymogów). Dodatkowo, warto wspomnieć również o tym, że przyszły przedsiębiorca otrzymuje ją na ogół bardzo szybko – zwykle nie trwa to dłużej niż półtorej miesiąca. Pieniądze otrzymuje również z góry nie ma, więc konieczności ponoszenia wcześniej wydatków z własnej kieszeni. Więcej

« Starsze wpisy